Thông tin tài liệu

CMO-Career-2013-Marketing-@-Client
Dung dượng 3.42 MB
Định dạng PDF
Ngày tải lên 15/03/2016
Lượt tải 152

Download

Kho sách

Marketing Cho Bán Lẻ

“Trong thời buổi cạnh tranh như bây giờ, thì cuộc chiến của những nhà bán lẻ ngày càng trở nên khắc nghiệt. Những nhà bán lẻ muốn tồn tại và phát triển muốn tồn tài đòi hỏi họ phải bán được hàng một cách liên tục và giữ chân được khách hàng. Để làm được điều này đòi hỏi họ phải có những chiến lược Marketing thật hiệu quả. Nếu bạn đang là nhà bán lẻ hoặc bạn muốn tham gia vào thị trường bán lẻ thì quyển sách này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều này như: làm sao thu hút khách hàng, cách viết quảng cáo sao cho thu hút, cách thức giữ chân khách hàng,… Ngoài quyển sách này bạn có thể đọc thêm 2 quyển sách này trong bộ sách này là: Vua bán lẻ và Sam Walton – Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ.”

“Trong thời buổi cạnh tranh như bây giờ, thì cuộc chiến của những nhà bán lẻ ngày càng trở nên khắc nghiệt. Những nhà bán lẻ muốn tồn tại và phát triển muốn tồn tài đòi hỏi họ phải bán được hàng một cách liên tục và giữ chân được khách hàng. Để làm được điều này đòi hỏi họ phải có những chiến lược Marketing thật hiệu quả. Nếu bạn đang là nhà bán lẻ hoặc bạn muốn tham gia vào thị trường bán lẻ thì quyển sách này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều này như: làm sao thu hút khách hàng, cách viết quảng cáo sao cho thu hút, cách thức giữ chân khách hàng,… Ngoài quyển sách này bạn có thể đọc thêm 2 quyển sách này trong bộ sách này là: Vua bán lẻ và Sam Walton – Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ.”