Liên hệ

Học viện Đào tạo Pluto

Văn Phòng Hà Nội (xem bản đồ)

  • Tầng 8, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
  • Tel: 0968.887.887
  • Email: info@Pluto.edu.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh (xem bản đồ)

  • Tầng 4, 338B Bà Triệu- Hà Nội
  • Tel: 04.7305.8688
  • Email: hocviendaotaopluto@gmail.com