Tầm nhìn, Sứ mệnh

Tầm nhìn

Pluto chuyên nghiên cứu và giảng dạy về Chiến lược Marketing Online,Telemarketing, kỹ năng sống, thương hiệu với mô hình Đào tạo trên lớp - Thực hành thị trường - Chuyên nghiệp

Mục tiêu của chúng tôi sẽ đưa học viện Pluto sẽ trở thành học viện dẫn đầu Việt Nam về Marketing online, Kỹ năng và thương hiệu.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra thật nhiều giá trị thực cho xã hội. Giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo dựng được thương hiệu bền vững và tăng doanh thu.

Đào tạo ra nhiều các thế hệ kế cận là những đội ngũ trợ giảng trẻ, năng động để cùng công ty đi đào tạo cho các tổ chức và doanh nghiệp.

 

Giới thiệu