Thông điệp từ Pluto

Trước khi thành lập học viện chúng tôi có một trăn trở: Làm thế nào để giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam, và các doanh nghiệp Việt Nam biết về marketing online và xây dựng một thương hiệu vững mạnh.
Chúng tôi muốn tạo ra một cộng đồng những đội ngũ trợ giảng là những bạn trẻ năng động, có đầy đủ những kiến thức và sự hiểu biết về marketing online, kỹ năng Và đào tạo nhân sự .
Mục tiêu của chúng tôi một năm sẽ tạo ra 5.000 học viên, từ các khóa học về marketing online cho từng cá nhân, đến các khóa kỹ năng, đào tạo nhân sự cho các bạn trẻ, và các khóa về chiến lược, thương hiệu cho các doanh nghiệp.
Chúng tôi luôn tự hào vì luôn có một đội ngũ những thế hệ kế cận, đồng hành sát cánh cùng công ty để đi đào tạo cũng như xây dựng một thương hiệu vững mạnh và tăng doanh thu cho các doanh nghiệp.
 

Giới thiệu