Thông tin chung

Địa điểm
Khai giảng
Lớp IMK K25
Thời gian 18h - 21h
Thời lượng 12 buổi ( Thứ 3 - 5 -7 )
Học phí 2,500,000 VND
Ưu đãi

Khóa học

Lập kế hoạch Marketing Online

Lập kế hoạch tiếp thị giúp bạn phát triển các sản phẩm và dịch vụ trong kinh doanh của bạn, đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu đã đề ra. Marketing tốt giúp khách hàng hiểu được rằng tại sao sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tốt hơn, hoặc khác với các sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác giúp tăng tính cạnh tranh. Một kế hoạch tiếp thị tốt có thể giúp bạn tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn, tăng cường cơ sở khách hàng của bạn và cuối cùng là tăng doanh thu và lợi nhuận của bạn. Nó thường được yêu cầu khi tìm kiếm tài trợ và giúp bạn thiết lập mục tiêu rõ ràng, thực tế và có thể đo lường cho doanh nghiệp của bạn. Phát triển một kế hoạch tiếp thị đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu, thời gian và cam kết nhưng đây cũng là một quá trình rất có giá trị có thể đóng góp cho thành công trong quá trình kinh doanh của bạn.

 

Buổi 1: Chiến lược khác biệt hóa của Marketing?

Buổi 2: Các mô hình Marketing, Các loại hình Marketing, Các kênh  và Chiến lược kênh Marketing...

Buổi 3: Các Phương pháp sáng tạo Concept Marketing

Buổi 4. Các giai đoạn truyền thông

Buổi 5: Marketing Insight

Buổi 6: Google Adwword

Buổi 7: Seo và Cách làm Seo

Buổi 8: Content CopyWriting

Buổi 9 -10: Youtube và Marketing trên Youtube

Buổi 11 -12: Facebook Marketing

Giảng viên

kieu-tien-anh

Ông Kiều Tiến Anh

Giảng viên Pluto

TGĐ Cổng Thương Mại Điện Tử Quốc Gia VIETNAMNAY.COM

- Thành viên Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam

- C.E.O Vietnamnay, CTHĐQT Học Viện Pluto & Cty 5T Quốc Tế  (2010 đến nay)

- Giám đốc Viettel tại Cambodia (2009)
- P.Giám đốc Viettel tại Cambodia (2008)
- Trưởng ban cước Viettel, Trưởng phòng CSKH Viettel (2007, 2008)
- Chủ doanh nghiệp ( 2005,2007)

- Tư vấn bảo hiểm nhân thọ (2004)

Facebook Business: https://www.facebook.com/kta0774

Facebook Profile: https://www.facebook.com/kieutienanh74

Wedsite: http://kieutienanh.com/

 
Xem chi tiết