Thông tin chung

Địa điểm
Khai giảng
Lớp HRS K01
Thời gian LỚP BAN NGÀY (HRSD): Từ 9.00 – 12.00, chiều từ 1.30 – 4.30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 25/4/2016 – 10/5/2016; LỚP BUỔI TỐI (HRSN): Từ 18.00 – 21.00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: 25/4/2016 – 02/06/2016; LỚP CUỐI TUẦN (HRSWK): từ 9.00 – 12.00 chiều từ 1.30 – 4.30 thứ 7, CN hàng
Thời lượng 28 buổi ( Đăng ký theo ca học ở trên )
Học phí 2,000,000 VND
Ưu đãi HỌC PHÍ: 2,000,000/module.

Cả khóa 7 module: 14,000,000/khóa. Nhân dịp đầu xuân mới giảm giá 30% còn 9,800,000/khóa

Học 5 module: 10,000,000. Nhân dịp đầu xuân mới giảm giá 20% còn 8,000,000

Học 3 module: 6,000,000. Nhân dịp đầu xuân mới giảm giá 10% còn 5,400,000

Khóa học

Chuyên viên nhân sự hiện đại (HRS)

BẠN ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA KHÓA HỌC CỦA GPO 

(7 MODULES, 14 NGÀY, 28 BUỔI)

-          Được thực hành nghề ngay sau khóa học và có cơ hội việc làm ngay sau khi thực hành tại các công ty lớn kiên kết với Pluto

-          Được thực hành các tình huống thực tế tại các doanh nghiệp trong mỗi module. Bài giảng được kiểm duyệt và chắt lọc kết hợp giữa kiến thức chuyên môn học thuật và các tình huống thực tế tại doanh nghiệp. Học viên học xong có thể hành nghề được ngay.

-          Chương trình liên tục cập nhật với xu hướng quản trị nhân sự hiện đại của thế giới và khu vực (học liệu chắt lọc từ chương trình quản trị nhân sự của viên quản trị nhân sự Singapore SHRI) kết hợp với thực tiễn pháp luật lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam

-          Giảng viên kinh nghiệm lâu năm trong nghề, đến từ các tập đoàn lớn và đa quốc gia, có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị nhân sự hiện đại và quản lý doanh nghiệp

-          Được thực hành các tình huống thực tế tại các doanh nghiệp trong mỗi module. Bài giảng được kiểm duyệt và chắt lọc kết hợp giữa kiến thức chuyên môn học thuật và các tình huống thực tế tại doanh nghiệp. Học viên học xong có thể hành nghề được ngay

-          Được hướng dẫn xây dựng các biểu mẫu, văn bản cụ thể với từng module và yêu cầu công việc

-          Được phép chọn lọc học cả chương trình (7 modules với người chưa biết nghề) hoặc học rời các module cho những người đã biết sơ qua (gói 3 modules, 5 modules trong đó module 1 là bắt buộc).

-          Cấp chứng chỉ cuối khóa học (chỉ áp dụng cho người khọc cả khóa 7 modules)

-          Học lại miễn phí trong vòng 3 năm bất cứ thời điểm nào

-          Tham gia miễn phí các chương trình hội thảo về nhân sự do Pluto tổ chức

-          Được thực hành nghề ngay sau khóa học và có cơ hội việc làm ngay sau khi thực hành tại các công ty lớn

-          Có cơ hội trở thành giảng viên của Pluto nếu vượt qua các chương trình đào tạo và kỳ sát hạch của Pluto

 

MODULE 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

-          Tổng quan nghề nhân sự

-           Thiết kế và Phân tích công việc

-           Đánh giá giá trị công việc

-          Xây dựng bản mô tả công việc

MODULE 2: Tuyển dụng nhân sự

-          Nhu cầu tuyển dụng và kế hoạch tuyển dung

-          Kỹ năng tìm kiếm và sàng lọc ứng viên

-          Kỹ năng phỏng vấn và phân loại ứng viên

-          Kỹ năng thương lượng và quản lý ứng viên trúng tuyển vào làm việc

MODULE 3: Đào tạo nhân sự

-          Nhu cầu đào tạo và kế hoạch đào tạo

-          Quy trình đào tạo

-          Tổ chức đào tạo

-          Đánh giá sau đào tạo

MODULE 4: Bố trí, hoạch định và sa thải nhân sự

-          Thuyên chuyển

-          Đề bạt

-          Giáng chức

-          Sa thải

MODULE 5: Đánh giá hiệu quả công việc

-          Quy trình đánh giá

-          Các phương pháp đánh giá

-          Tổ chức đánh giá

-          Sử dụng kết quả đánh giá

MODULE 6: Thù lao, tiền lương và các chế độ đãi ngộ

-          Các nguyên tắc trả lương và cơ chế lương

-          Các loại phụ cấp và đãi ngộ trong doanh nghiệp

-          Các quy định của pháp luật về trả lương

-          Thực hành bài tập tính lương

MODULE 7: Pháp luật lao động

-          Luật lao động

-          Luật Công đoàn

-          Luật BHXH

-          Luật BHYT, thuế TNCN