Giảng viên

Organize Vietnamnay
Title Giảng viên Pluto

Giảng viên

Ông Kiều Tiến Anh

TGĐ Cổng Thương Mại Điện Tử Quốc Gia VIETNAMNAY.COM

- Thành viên Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam

- C.E.O Vietnamnay, CTHĐQT Học Viện Pluto & Cty 5T Quốc Tế  (2010 đến nay)

- Giám đốc Viettel tại Cambodia (2009)
- P.Giám đốc Viettel tại Cambodia (2008)
- Trưởng ban cước Viettel, Trưởng phòng CSKH Viettel (2007, 2008)
- Chủ doanh nghiệp ( 2005,2007)

- Tư vấn bảo hiểm nhân thọ (2004)

Facebook Business: https://www.facebook.com/kta0774

Facebook Profile: https://www.facebook.com/kieutienanh74

Wedsite: http://kieutienanh.com/

 

Khóa học đang giảng dạy

khoi-nghiep-thong-minh

combo-facebook-content-marketing

tuyet-chieu-email-marketing

nghe-thuat-content-thoi-mien

bi-kip-chay-google-adwords-va-facebook-ads

google-adwords-master

dinh-vi-thuong-hieu-tren-facebook

dinh-vi-thuong-hieu

lap-ke-hoach-marketing-online

facebook-marketing

seo-sang-tao